Over ons

Onze historie

In den prille beginne was er een groep van tien jonge jongens. Allemaal nog fris en onbezonnen. Zij waren eerstejaars leden van A.U.S.R. ORCA te Utrecht. Op het introductiekamp en tijdens de daaropvolgende afroeiperiode van 2012 leerden zij elkaar kennen. Hierna werd het natuurlijk tijd om zelf roeiploegen te vormen.
Na meerdere “vergaderingen” in Mick O’Connels kwamen ze tot de conclusie dat tien man wel erg veel was voor één ploeg. Het besluit werd gemaakt om twee ploegen te vormen. Één ploeg die hard ging roeien en één ploeg die vooral naar gezelligheid zou streven. De ploegen werden gedoopt tot DRAFT Premium (het waren premium klasse roeiers) en DRAFT Karakter (want zij zouden over meer karakter beschikken).

Toch werd er toen ook weer een probleem gevonden: de twee ploegen bestonden ieder uit slechts vijf man, voor een roeiploeg zeer weinig. De zoektocht naar de twee laatste leden ging van start.  Na een prachtige kroegentocht werden de twee uitverkorenen gevonden! Het seizoen kon van start gaan.

"10 zware jongens, allemaal fris en onbezonnen."

De twee ploegen leefden naar hun originele doelen op. Premium presteerde goed en belandde in de finale van Poule B van de NOOC bokaal. Karakter daarentegen deed het iets minder op wedstrijden, maar bleef altijd gezellig!

"21 mei 2014"

Toen het seizoen voorbij was, begon de zomer en bijbehorende vakantie. Dit betekende alleen maar dat er meer tijd was om samen te feesten en barbecueën. In deze periode werden de twee teams samengevoegd tot één grote groep en werden de eerste stappen gezet om een dispuut op te richten. Gedurende die zomer in 2013 is er een bestuur aangesteld en werd er een verzoek gestuurd naar het bestuur van A.U.S.R. ORCA met de vraag of Heerendispuut DRAFT opgericht kon worden. 

Op 21 mei 2014 is Heerendispuut DRAFT officieel ingehuldigd als dispuut van A.U.S.R. ORCA. Het dispuut bestond op dat moment uit twee jaarlagen en in totaal uit zeventien leden. Sinds die dagen zijn wij gestaag gegroeid, heeft  het dispuut haar tweede lustrum reeds ervaren en hebben wij ook een groot tal leden afgezwaaid en verwelkomd in het reünistschap. Wij bestaan op dit moment uit elf jaarlagen en alle vlakken van Orca zijn bij ons vertegenwoordigd, van wedstrijdroeiers tot borrelende leden. Nog iedere donderdag komen wij samen op Orca voor de gezelligheid van een drankje. Wij doen natuurlijk een hoop samen (zowel op Orca als daarbuiten).